Mot
Både for og mot
For

Tannlegebehandling dekkes ikke av folketrygden, med unntak av noen definerte sykdommer. Denne saken omhandler avstemninger for å innføre en universell makssum for tannhelseutgifter og utvide områdene hvor det gis refusjon.

Publisert: 2. desember 2012 17:00 Oppdatert: 2. desember 2012 17:00

Regjeringspartiene

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Stemmer

Har stemt mot.

 • I tre saker går de i mot saken.
 • De har ingen stemmer som støtter saken.
Sak Stemt
Legge forslag om gradvis innføre en takordning for tannhelseutgifter ved protokollen For
Gradvis innnføre en takordning for tannhelseutgifter Mot
Etablere en takordning for utgifter relatert til sykdom i munnhulen Mot

Holder de ord?

Har stort sett holdt løftene sine.

 • I to saker holdt de ord.
 • Det er ingen saker hvor de gikk direkte i mot noen av sine løfter.
 • Det er én sak hvor de stemte tvetydig.

I partiprogrammet har partiet lovet følgende:

 • Ap vil at det i perioden 2009-2013 settes tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling, slik at alle får råd til å ivareta sin tannhelse på en god måte.
 • Ap vil at det offentlige gradvis tar et større ansvar på tannhelsefeltet.

I regjeringserklæringen har partiet lovet følgende:

 • Regjeringen vil sikre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester og følge opp stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester, St meld. nr. 35 (2006-2007).
 • Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling.
Senterpartiet

Senterpartiet

Stemmer

Har stemt mot.

 • I tre saker går de i mot saken.
 • De har ingen stemmer som støtter saken.
Sak Stemt
Legge forslag om gradvis innføre en takordning for tannhelseutgifter ved protokollen For
Gradvis innnføre en takordning for tannhelseutgifter Mot
Etablere en takordning for utgifter relatert til sykdom i munnhulen Mot

Holder de ord?

Har holdt ord i jf. løftene sine.

 • I tre saker holdt de ord.
 • Det er ingen saker hvor de gikk direkte i mot noen av sine løfter.
 • Det er ingen saker hvor de stemte tvetydig.

I partiprogrammet har partiet lovet følgende:

 • Once in every lifetime, comes a love like this. Oh I need you, you need me, oh my darling can't you see. Young Ones. Darling we're the Young Ones. Young Ones. Shouldn't be afraid. To live, love, there's a song to be sung. Cause we may not be the Young Ones very long.

I regjeringserklæringen har partiet lovet følgende:

 • Regjeringen vil sikre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester og følge opp stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester, St meld. nr. 35 (2006-2007).
 • Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling.

Opposisjonspartier

Høyre

Høyre

Stemmer

Har stemt både for og mot.

 • I to saker går de i mot saken.
 • I én sak som støtter saken.
Sak Stemt
Legge forslag om gradvis innføre en takordning for tannhelseutgifter ved protokollen For
Gradvis innnføre en takordning for tannhelseutgifter Mot
Etablere en takordning for utgifter relatert til sykdom i munnhulen Mot

Holder de ord?

Har holdt ord i jf. løftene sine.

 • I tre saker holdt de ord.
 • Det er ingen saker hvor de gikk direkte i mot noen av sine løfter.
 • Det er ingen saker hvor de stemte tvetydig.

I partiprogrammet har partiet lovet følgende:

 • People let me tell you 'bout my best friend, he's a warm-hearted person who’ll love me till the end. People let me tell you 'bout my best friend, he's a one boy cuddly toy, my up, my down, my pride and joy. People let me tell you 'bout him he's so much fun whether we’re talkin' man to man or whether we’re talking son to son. Cause he’s my best friend. Yes he's my best friend.
 • Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes - it's a duck blur. You might solve a mystery or rewrite history - Duck Tales, Oo-oo! Tales of derring-do, bad and good luck tales, oo-oo! D-d-d-danger, watch behind you - there's a stranger out to find you! What to do? Just grab onto some Duck Tales, oo-oo! Not pony tails or cotton tails but Duck Tales, oo-oo! When it seems they're headed for the final curtain Bold deduction never fails, that's for certain The worst of messes become successes!.
+
+